Румяна "Розовая фея"

Article:
305 руб

Румяна на основе талька. Нежно ложатся на щечки.